Skip to main content
WUCF Membership

Everyone Counts!

The 2020 Census is happening now. Health clinics. Fire departments. Schools. Even roads and highways. The census can shape many different aspects of your community.

The census provides critical data that lawmakers, business owners, teachers, and many others use to provide daily services, products, and support for you and your community. Every year, billions of dollars in federal funding go to hospitals, fire departments, schools, roads, and other resources based on census data.

Respond online, by phone, or by mail by the deadline of October 31, 2020.

English Videos

Everyone counts! Don’t forget to count your children in the 2020 Census.

Did you know it only takes about 10 minutes to complete the 2020 Census? Everyone counts! Make sure you complete the Census form by the deadline.

You count every milestone in their lives, don’t forget to count your children in the 2020 Census.

Make your family count! Be sure to count everyone in your house, including infants and children, in the 2020 Census.

Videos en español

¡Todos contamos! No olvide contar a sus hijos en el Censo 2020.

Sólo toma 10 minutos participar en el Censo 2020. ¡Todos contamos!

Contarás cada uno de sus logros en sus vidas, no olvide contar a sus hijos en el Censo 2020.

¡Haz que tu familia cuente! Cuente a sus hijos, incluidos bebés y niños pequeños, en el Censo 2020.

Videyo kreyòl

Lè w ranpli fòmilè resansman 2020 an ak lè w konte tout timoun ki nan kay la, sa ap gen yon enpak sou kantite kòb kominote w la pral resevwa pandan 10 pwochen lane yo pou lekòl, gadri, ak plis toujou.

Repons nou bay nan resansman an ap deside kòman $675 milya dola pral distribiye nan kominote nou an pou swen sante, edikasyon ak plis toujou. Ranpli fòmilè resansman 2020 an sou Entènèt, pa lapòs oubyen pa telefòn. Enfòmasyon pèsonèl ou yo ap rete konfidansyèl selon lalwa.

Pou yon avni ki pi bèl, konte pitit ou yo, menm tibebe ak timoun piti yo, nan resansman an.

Fè fanmi ou konte! Asire ou ke ou konte tout moun lakay ou, tankou tibebe ak timoun, nan resansman 2020 lan.